Ava otsing
« Tuna 2 / 2016 Laadi alla

Merekultuuri aasta

Oleme mereäärne riik ja meri on olnud meile elatusallikas ja transporditee. Merekultuuriaastaga seonduvalt on selles Tuna numbris juttu laevaehitusest, mille kohta leidub üht-teist ka meie fotokogus. Ei suutnud loobuda ka sellisest romantilisest kooslusest nagu meri ja purjekad.

Tuna fotonurga rubriigis on olnud „Elu mere kaldal“ ja ülevaade Hiiumaast, kus ka pisut kajastatud sealset laeva- ja paadiehituse traditsiooni. Fotode põhjal on paadiehitus olnud ikka just saarerahvale kõige omasem, kuigi läänerannik on pakkunud kõva konkurentsi. Pilte lapates ilmnes toreda üllatusena aga, et ka Viljandimaal on paatide ehitamine olnud olulisel kohal.

Paate ehitati põhiliselt selleks, et kalal käia, ja kaluritest ongi fotosid päris palju. Valisin välja foto, kus on veel näha traditsiooni ameti üleandmisest isalt pojale.

Väikese kõrvalepõikena võib vaadata pilti omaaegsest kuulsast lauljast Artur Rinnest paadiga sõitmas ja meeleolukat fotoateljee tausta.

Filmiandmebaasist FIS (www.filmi.arhiiv/fis/ee) leiab liikuva pildi purjekatest Tallinna lahel filmis „Tallinna sadam“ 1935. aastast. Seal näeb ka mitmesuguseid laevu ning kohalikke paate (arhivaal 50).

Paadiehitust saab vaadata Eesti Kultuurfilmi ringvaatepalas 1937. aastast „Mootorpurjeka vettelaskmine Kihelkonnas“, (a. 149), 1939. aasta ringvaates on pala Eestis ehitatud purjelaevast (a. 259); 1940. aastal juba põhjalikum ringvaatepala paadiehitusest „Saaremaa laevameistrid“ (a. 301).

Ringvaatest „Nõukogude Eesti“ leiab pala „Laevaehitus Pärnus“ — 500-tonnise kaubaveo-mootorpurjeka ehitamisest 1948. aastal (a. 572). 1971. aastast on pala Saaremaa paadiehitajast Vakröömist (a. 1752), kellest ka foto selles fotonurgas.

Fotod:

Ateljeefoto mereteemalise taustaga 1910–1920-ndatel aastatel. Foto autor teadmata. EFA 0-405361
Ühepuulootsik Matsalu lahe ääres 1927. a. Foto autor teadmata. EFA 2-2481
Laulja Artur Rinne paadiga 1960-ndatel aastatel. Foto autor teadmata. EFA 0-162200
Purjekad Tallinna lahel. Foto: Peeter Parikas. EFA A-546-50
Mereväekadettide kooli õppelaev Viljandi 1923. aastal. Foto autor teadmata. EFA A-254-87
Purjekas sadamakai ääres Saaremaal 1930. aastal. Foto: Hans Roland Võrk. EFA d-3553
Purjekad ja paadid Emajõel 1930. aastatel. Foto: Hans Roland Võrk. EFA 0-178339
Muhumaa paadimeister töö juures 1939. aastal. Foto autor teadmata. EFA 0-141685
ETKVL Pärnu Kalamajandi paadimeister Andrei Tamm (ees paremal) värvib paati 1949. aastal Pärnus. Foto autor teadmata. EFA 0-2639
 „Põhjaranniku“ kalurikolhoosi paatkond Kustav Targamaa oma poegadega annab kala Diby ostupunkti Vormsil 1956. aastal. Foto autor teadmata. EFA 0-9814
Kolhoosi „Sõru Kalur“ paadimeister Leonhard Vakrööm (paremal) ja kalur Jakob Kalju paadiehitusel 1956. aastal Hiiumaal. Foto autor teadmata. EFA 0-10218
Kalurikolhoosi „Jahta“ paatide remonditöökojas remondivad paati Aleksander Merinen (vasakul) ja Jaan Viiklepp. Pärnumaa, 1967. Foto: Herman Rannau. EFA 0-133179
Saaremaa paadimeistrid Leopold Vakrööm ja Augustin Alle (esiplaanil) ning Andu Vakrööm ja Oskar Heinlaid (tagaplaanil) paati ehitamas. 1971. a. Foto: Ilmar Prooso. EFA 0-105318
Paadiehitajad kalurikolhoosist „Lääne Kalur“ Haapsalus 1972. aastal. Foto: Harald Leppikson. EFA 0-171794
Kalurikolhoosi „Haapsalu Kalur“ laevaehitaja Aksel Rohtla (paremal) juhendab noort töölist Ants Saarmaad puksiirpaatide valmistamisel 1973. aastal. Foto: Endel Tarkpea. EFA 0-95580