Ava otsing

Tutvustus

Tuna on ajalookultuuri ajakiri, mis ilmub 1998. aastast. Ajakirja annab Eesti Kultuurkapitali toel välja Rahvusarhiiv koostöös Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Arhivaaride Ühinguga. Aastas ilmub neli numbrit. Igas numbris leiavad avaldamist essee, kolm kuni viis pikemat artiklit peamiselt ajaloolaste, aga ka kirjandus- või kultuuriloolaste sulest, uudisdokumentide kirjeldused koos kommentaaridega, rida arvustusi ja ülevaateid ning silmailu pakub filmiarhiivi fotonurk.

Tuna on rahvusvahelise levikuga eelretsenseeritav teadusajakiri. Ajakirja indekseerib ja refereerib Clarivate Web of Science kategooriates Arts and Humanities Citation Index (AHCI) ja Current Contents: Arts & Humanities. Ajakiri kuulub ERIH PLUS, Scopus (kirjastus Elsevier) ja EBSCO rahvusvahelistesse andmebaasidesse.

Lisaks ajakirja põhinumbritele avaldatakse võimalusel ka võõrkeelseid erinumbreid. Seni on ilmunud vene- ja ingliskeelsed eriväljaanded.

Veebis on kättesaadavad ajakirja viimase numbri sisukord ja artiklite ingliskeelsed kokkuvõtted ning varasemate numbrite terviktekstid.

Tuna on müügil Rahvusarhiivis Tartus (Nooruse 3) ja Tallinnas (Maneeži 2, Madara 4) ning suuremates raamatukauplustes.

Ajakirja saab osta arhiivi veebipoest.