Ava otsing
« Tuna 1 / 2022 Laadi alla

Filmiarhiiv 50 (lk 143)

27. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist audiovisuaalpärandi päeva. Rahvusarhiivi filmiarhiiv tähistas möödunud aastal selle päeva raames oma 50 aasta juubelit.

ILLUSTRATSIOONID:
Filmiarhiivi hoone.
Peokülalised P. Tramberg, E. Näripea, P. Pirsko.

Nimelt asutati 1. jaanuaril 1971 iseseisva arhiivina Eesti NSV Filmi-, Foto- ja Fonodokumentide Riiklik Keskarhiiv. Riigiarhivaar Priit Pirsko võttis oma pidupäeva kõnes kokku filmi­arhiivi ajaloo põhilised arenguetapid ja kuulutas avalikuks väärtusliku kingituse – remondiraha digilabori väljaehitamiseks. Filmiarhiivi töötajad võtsid teate vastu rõõmuhõisetega, sest kuigi ollakse Ristiku tänaval juba 1994. aastast, on remontimata pinda ikka  veel rohkesti.

Filmiarhiivi direktor Eva Näripea tõi välja asjaolu, et filmide ja fotode kogumist alustati juba varem, 1935. aasta arhiiviseaduse järgi moodustati 1937. aastal Riigiarhiivi filmi-ja fotoosakond, mis lubaks meil käesoleval aastal pidada 85. aastapäeva! Ühtlasi tänas ta endiseid ja tänaseid töötajaid, märkides ära enamiku töötajate pikka staaži. Jutujärje võttiski üle 2022. aastal oma poole sajandi pikkust tööjuubelit tähistav Pearu Tramberg, kes jagas mälestusi filmiarhiivi algusaegadest Lasnamäel sõjaväe vana lennuvälja hoonetes. Filmiarhiivi asedirektor Gerli Toomet tänas korraldustoimkonda ja kohaletulnuid.

Filmiarhiivi olid tulnud tervitama meie tulevased naabrid Rahvusraamatukogust eesotsas Janne Andresooga, kauaaegne koostööpartner Eesti Filmi Andmebaasist Hagi Šeini isikus, kolleegid Tallinna Linnaarhiivist. Lisaks mäluasutuste kolleegidele oli  näha filmitegijaid Peeter Simmi, Riho Västrikku, Peeter Urblat, filmiloolasi Lauri Kärki ja Jaak Lõhmust, filmiarhiivi endiseid töötajaid ja filmiarhiivi sõpru.

Korraldustoimkond eesotsas Maarja Hindoallaga oli vaeva näinud endise Tallinna Garnisoni peavahi hoone kaunistamisega: punane vaip, värviliste tulede mäng, valgustatud fotode väljapanek kongides ja meie kogusid tutvustav filmiprogramm oli osa pidustustest.

Lõbusa meeleolu eest hoolitses Riho Luhter, kes ehedatelt makilintidelt lasi 1970.–1980. aastate muusikat, mis meelitas paljud kokkutulnud tantsupõrandale.

50 pole ju mingi vanus ja Filmiarhiivil on lisaks igapäevatööle käsil terve hulk digi- ja muid projekte, mida veab uus arhiivitöötajate põlvkond, kes loodetavasti 50 aasta pärast jagavad oma muljeid elust Ristiku 84!