Ava otsing
« Tuna 3 / 2022 Laadi alla

Eesti Tööstusprojekt (118–126)

Eesti Tööstusprojekti fondis (EFA.396) on 461 fotot alates 1945. aastast kuni 1980-ndateni. Sõjajärgsetest objektidest leidub fotosid Maardu fosforiiditehasest, Ahtme kaevandusest, Kiviõli keemiakombinaadist, hilisemast ajast pigem objektide makette, töötajaid, ühiste tööväliste tegevuste (spordipäevad, matkad, taidlus jne.) kajastamist.

Avalikkusele tuntumatest Eesti Tööstusprojekti projekteeritud objektidest valisin Plaanikomitee hoone, Ajakirjandusmaja, jätkuvat raamatukoguaastat silmas pidades Tartu Ülikooli raamatukogu ja Tallinna Linnahalli fotod. Varasemast ajast on esindatud mõned tööstuslikud seadmed, ehkki ma pole kindel, kas need just Eesti Tööstusprojektis olid projekteeritud.

Eespool nimetatutest on kahtlemata kõige võimsam ja kuulsam Tallinna Linnahall, mis isegi oma praeguses trööstitus olekus jäi silma „Teneti“ filmigrupile.

Sellest, missuguseid üritusi seal on peetud, kes on esinemas käinud jne., on ainest  mitme erineva teemaga fotonurga tarbeks, sest ligi 1200 foto seast, mis mahuvad märksõna „Tallinna Linnahall“ alla, leiab nii mõndagi huvitavat. Nimetagem siinkohal vaid mõnda: Rahvarinde asutamiskongress, Tartu rahu 70. aastapäeva tähistamine, küüditamiste mälestusüritused, Memento asutamiskoosolek ja palju muid laulva revolutsiooni üritusi, aga ka näiteks Interrinde miiting. Teisalt muusikalid, erinevate rahvusvaheliselt tuntud muusikute kontserdid, lillefestivalid ja kogunisti selgeltnägija/tervendaja Kašpirovski etteasted!

Tartu Ülikooli raamatukogust fotosid valides tulid paratamatult meelde omaenda  tudengi­aastad, sest olen ju isegi panustanud raamatukogu ehitusse, tõsi küll, mitte vabatahtlikult, vaid ÜKT (ühiskondlikult kasuliku töö) raames. Mäletan, kuidas koos kursusekaaslastega külmal novembripäeval mudasesse kraavi torusid ladusime, ja hiljem, kui hoone juba valmis, aknaid pesime.

Teadaolevalt on Tartu Ülikooli teadusliku raamatukogu hoone üks esimesi nõukogudeaegseid ehitisi Tartus, mis on muinsuskaitse alla võetud.

Fotod

Eesti Tööstusprojekti hoone valmis 1962. aastal Lenini (praegu Rävala) puiesteel. Foto aastast 1974, autor Gunnar Loss. EFA.250.0.86337

Eesti Tööstusprojekti peasissekäik 1964. aastal. Foto autor teadmata. EFA.396.0.192395

Eesti Tööstusprojekti tehnoloogiaosakond vast valminud hoones 1962. aastal. Foto: Vitali Gorbunov. EFA.204.0.48954

Kiviõli Põlevkivikeemia tehase ehitus 1947. aastal. Foto autor teadmata. EFA.396.0.192376

Punker fosforiidi jaoks vabrikus Eesti Fosforiit 1945. aastal. Foto autor teadmata. EFA.396.0.149435

Teises maailmasõjas purustatud Kohtla Põlevkivikombinaadi Davidsoni retortide taastamine 1945. aastal. Foto autor teadmata. EFA.396.0.149485

Tallinna Linnahalli arhitektid Eesti Tööstusprojektist: vasakult Riina Altmäe, Raine Karp ja projekti peainsener Allan Onton maketi juures 1976. aastal. Foto: Erich Norman. EFA.204.0.105069

Vaade Linnahallilt merele. EÜE töösuve avamine 1987. aastal. Foto: K. Mirka. EFA.399.0.141263

Tallinna Linnahalli saal, mis mahutas 4200 inimest. 1980. Foto: Harald Leppikson. EFA.546.0.298298

Tallinna Linnahalli fuajee ja garderoob 1980. aastal. Foto: Harald Leppikson. EFA.546.0.287193

Vaade Tartu Riikliku Ülikooli teadusliku raamatukogu hoonele 1982. aastal. Arhitektid Mart Kalling ja Kaljo Veldre. Foto: Malev Toom. EFA.339.0.121356

Instituudis Eesti Tööstusprojekt valminud Tartu Riikliku Ülikooli teadusliku raamatukogu uue hoone projekt. 1971. Foto: Erich Norman. EFA.204.0.87352

Tartu Riikliku Ülikooli teadusliku raamatukogu lugemissaal 1982. aastal. Foto: Malev Toom. EFA.339.0.121357 Tartu Riikliku Ülikooli teadusliku raamatukogu kataloogisaal (nüüdisaegses mõistes andmebaas) 1982. aastal. Foto: Malev Toom. EFA.332.0.110510

Ajakirjandusmaja 1973. aastal. Maja valmis 1972. aastal, arhitektid Uno Rosme ja Enno Treiberg. Foto: Elmar Köster. EFA.349.0.110559

Ajakirjandusmaja fassaad 1995. aastal. Foto: Lembit Michelson. EFA.204.0.269699

Ivi Tomingas (1958), arhivaar, RA filmiarhiiv, Ristiku 84, 10318 Tallinn, Ivi.Tomingas@ra.ee