Ava otsing
« Tuna 2 / 2021

Ühe Loodearmee ohvitseri kiri kindral Laidonerile (sisekaanel)

Dokumendis kirjeldatud sündmused ei lange kokku üsna levinud ettekujutusega Vene valgetest ohvitseridest, kellele omistatakse tihti romantiline või koguni heroiline roll. Traditsiooniliselt seostatakse Vene ohvitsere kõrge autundega, kuid eeltoodud dokument räägib midagi muud. Kui palju oli Vene valgete Loodearmees libahunte, ohvitserimundri alla pugenud kriminaale? Sellele küsimusele vastamiseks tuleb põhjalikumalt uurida Loodearmee ohvitserkonda.

Vt. lk. 81.