Ava otsing
« Tuna 3 / 2021

Otsustav 1991 (sisekaanel)

Fotosid vaadates tundub, et aasta 1991 oli iseäranis rohke kõikvõimalike rahvakogunemiste, protestide, miitingute ja streikide poolest /– – –/. Teisalt oli palju välisriikide esindajate külaskäike, sealhulgas dalai-laama külaskäigu fotojäädvustus. Isikutest olid esiplaanil kahtlemata Arnold Rüütel ja Lennart Meri. /– – –/ Juuniküüditamisest möödus
50 aastat, mida meenutati üle Eesti. Rahutud augustipäevad, eeskätt muidugi see, mis toimus teletorni juures, on hästi teada. Oluliseks tuleb pidada Põhiseaduse Assamblee kokkukutsumist Eesti Vabariigi põhiseaduse koostamiseks. /– – –/ 1991. aasta sündmusi liikuvas pildis, sealhulgas kuulsaks saanud haamrilööki, näeb ringvaates „Eesti Kroonika“, arhivaal 4322, leitav Rahvusarhiivi andmebaasist FIS. Vt. lk. 123.