Ava otsing
« Tuna 2 / 2023

Mait Kõiv. Tuna artiklipreemia laureaat (sisekaanel)

Möödunud aasta põnevast ja mitmekesisest artiklisaagist sõelus Tuna kolleegium preemiasaajana välja Tartu Ülikooli vanaaja kaasprofessori Mait Kõivu käsitluse „Homeros ja kangelasajastu: eeposed ajalooallikana? Kangelasaeg ja kangelaseepika“. Artikkel otsib vastust küsimusele, kas Homerose-nimelisele poeedile omistatud kangelaseepostest saaks ammutada usaldusväärset ajaloolist ainest Vana-Kreeka ühiskonna kirjeldamiseks. Perioodide puhul, mille kohta kirjalikke allikaid napib või need sootuks puuduvad, võib uurija tunda ahvatlust haarata õlekõrrest: nii on püütud muinaskreeka eepostes kujutatud ühiskonna- ja olustikupilte siduda mõne kindla sajandiga. Mait Kõivu ülevaade näitab seniste dateeringute kitsaskohti ja tõstatab vajaduse uue ja adekvaatsema tõlgenduse järele.

Preemia pälvinud artikkel ilmus Tuna 2022. aasta esimeses numbris ja on huvilistele kättesaadav meie kodulehel https://tuna.ra.ee/.
Palju õnne, Mait Kõiv!