Ava otsing
« Tuna 3 / 2018

Läänemaa fotonurga täienduseks (sisekaanel)

Kui otsida infot Sitakoti Matsist, siis Kullamaa kirikuaias asuv ratasrist aastaarvuga 1621 ongi kõige tähtsam infoallikas sellest kunagi elanud legendaarsest mehest. 17. sajandi lõpus ja 18. sajandi esimesel poolel on Sitakoti talusid nimetatud Teenuse mõisa Jõeveere (hilisema nimetusega Altküla) küla juures. Samas hauatähisele ajaliselt kõige lähemal asuvas arhiiviallikas — Läti Riiklikus Ajalooarhiivis hoitavas Eestimaa mõisate maade nimestikus 1636–1642 on Sitakoti Hanni ja Sitakoti Tõnise hajatalud märgitud 19. detsembril 1636. aastal Loodna mõisa alla. Lisaks on sama mõisa Viira külla märgitud uusasukas Zittakott Hinrich. On teada, et 1645. aastal eraldati Loodna mõisast Luiste mõis koos Viira külaga. Tõenäoline on väita, et Sitakoti Mats oli Loodna talupoeg. Viimast väidet toetab ka Loodna mõisniku Gustav von Lode ütlus 17. sajandi keksel, et tema talupoegade matmispaik kirikuaias oli kooriruumi lõunaküljel — seega üks väärikamaid kohti surnuaias.