Ava otsing
« Tuna 4 / 2021

Kodumajanduskoolid 1920.–1930. aastatel (sisekaanel)

ILLUSTRATSIOON:
Kehtna Kõrgema Kodumajanduskooli õpilane pesu pesemas. 1936. Foto autor teadmata. EFA.38.3.307

Naise roll kodus ja ühiskonnas on teema, mis tõuseb aeg-ajalt päevakorda isegi 21. sajandil. Seda huvitavam on vaadata sajanditagusesse aega, nagu seda teeb Anu Kannike oma artiklis Eesti naisliikumisest ja kodumajandusest 1920.–1930. aastatel. Naisliikumisest ja 1936. aastal loodud Kodumajanduskojast fotosid peaaegu pole, küll aga leidub erinevate kursuste ja kodunduskoolide fotosid. Kõige rohkem ja kõige erinevamaid fotosid leidub Kehtna Kõrgemast Kodumajanduskoolist, mis ongi seekord fotonurga põhiosaks.
Vt. lk. 115.