Ava otsing
« Tuna 1 / 2023 Laadi alla

In memoriam Harald Raudi. 23.12.1944–15.12.2022 (lk 154)

Eelmise aasta jõulukuul lahkus meie hulgast Filmiarhiivi kauaaegne direktor Harald Raudi.

Eesti NSV Filmi-Foto-Fonodokumentide Riikliku  Keskarhiiivi (FFFRKA) direktor oli Harald Raudi aastatel 1979–2001, pärast töötas ta 2008. aastani arhivaarina.

FFFRKA loodi 1971. aastal, kuid ilma oma arhiivihooneta. Direktorina oli Harald Raudi muude juhtimisülesannete kõrval kõige olulisemaks tegevuseks n.-ö. kodu leidmine nii arhivaaridele kui ka arhivaalidele. Filmid, fotod ja helisalvestised vajavad ju erilisi säilitustingimusi ja stabiilset keskkonnda.1980-ndatel õnnestus saada maaeraldus telemaja kõrvale, valmisid nii projekt kui ka makett, kuid poliitiliste olude tõttu jäi rahastus saamata. Entusiasmi ja järjekindlust Harald Raudil jätkus, nii et 1994. aastal sai filmiarhiivi koduks Ristiku 84 asuv Tallinna Garnisoni hoone. Selle sünge hoone ümberkujundamist meeldivaks töökeskkonnaks ja kartsakongide muutmist hoidlateks ei saa kuidagi alahinnata.

Meeskonnatöö ja iga töötaja väärtustamine kujundas filmiarhiivi kollektiivi ühtehoidvaks ja tegusaks. Harald Raudil oli lai silmaring ja perspektiivitunne. Vabariigi taasloomise algusaegadest alates pani ta rõhku arhiivimaterjalide  kättesaadavaks tegemisele filmiprogrammide ja näituste koostamise kaudu. 1990. aastate alguses valmisid videofilmid Eesti ajaloost, mis osutusid populaarseteks nii koolides õppematerjalina kui ka laiemale üldsusele.

Juhina oli Harald Raudi sihikindel, nõudlik enda ja teiste vastu, samas sooja huumorimeelega, südamlik ning seltskondlik. Tema korraldatud filmiarhiivi  üritused ja väljasõidud Eestimaa erinevatesse kohtadesse on jututeemaks tänaseni.

2006. aastal pälvis Harald Raudi Valgetähe IV klassi teenetemärgi.