Ava otsing
« Tuna 3 / 2022

Eesti Tööstusprojekt (sisekaanel)

Vaade Tallinna Linnahallile. Tallinna Linnahall kuulus olümpiaehitiste hulka ja valmis 1980. aastal. Foto: Harald Leppikson. EFA.546.0.287201

Eespool nimetatutest on kahtlemata kõige võimsam ja kuulsam Tallinna Linnahall, mis isegi oma praeguses trööstitus olekus jäi silma „Teneti“ filmigrupile. Sellest, missuguseid üritusi seal on peetud, kes on esinemas käinud jne., on ainest mitme erineva teemaga fotonurga tarbeks, sest ligi 1200 foto seast, mis mahuvad märksõna „Tallinna Linnahall“ alla, leiab nii mõndagi huvitavat. Nimetagem siinkohal vaid mõnda: Rahvarinde asutamiskongress, Tartu rahu 70. aastapäeva tähistamine, küüditamiste mälestus üritused, Memento asutamiskoosolek ja palju muid laulva revolutsiooni üritusi, aga ka näiteks Interrinde miiting. Vt. lk. 118.