Ava otsing

Möödunud aasta põnevast ja mitmekesisest artiklisaagist sõelus Tuna kolleegium sedakorda preemiasaajana välja Eesti Mälu Instituudi vanemteaduri Peeter Kaasiku käsitluse „Metsaõed: naiste rollist Teise maailmasõja järgses metsavendluses“. Uurimus, mis seab fookusesse end Teise maailmasõja järgseil aastail pikemat või lühemat aega metsades varjanud naised, annab põhjaliku ülevaate nii varjumise põhjustest kui ka metsaõdede osast metsaelu argipäevas ja vastupanus võõrvõimule.

Preemia pälvinud artikkel ilmus Tuna 2023. aasta kolmandas numbris ja on meie huvilistele kättesaadav meie kodulehel.

Palju õnne, Peeter Kaasik!