Ava otsing
« Tuna 2 / 2016

Andres Saal kui fotograaf (sisekaanel)

Ajalugu tunneb paljusid huvitava elukäiguga ja mitmekülgseid inimesi. Üks neist on vaieldamatult olnud Andres Saal (1861–1931) — eesti kirjanik, ajakirjanik, fotograaf, kartograaf ja etnoloog, kes elas ja töötas erinevates riikides ja maailmajagudes. Kuigi tuntud rohkem kirjanikuna, on pakkunud ja pakub lisaks ta loomingule põnevust ka tema elu ja tegevus laiemalt.