Ava otsing
« Tuna 1 / 2019

AIVAR PÕLDVEE — Tuna laureaat 2018 (sisekaanel)

Pealkirja all „Kõige wanem Eesti mehe kiri“ avaldas Villem Reiman 1893. aastal Postimehes artikli, andes teada, et leidis Liivimaa konsistooriumi arhiivist kirja, mille on 1706. aastal kirjutanud Puhja köster Hans Kes ehk Käsu Hans. Seda kirja on hiljem publitseeritud selgitusega, et „algupärand ise on nähtavasti kaotsi läinud“. Aivar Põldvee leidis kirja üles Eesti Kirjanduse Seltsi arhiivist Villem
Reimani kogust.
Veel suurema üllatuse osaliseks sai Aivar Põldvee Läti Riiklikus Ajalooarhiivis, avastades kaks veelgi varasemat ja Käsu Hansu siiani tundmatuks jäänud kirja professor Gabriel Skraggele, mis kõik ka Tuna 2018. aasta viimases numbris avaldati. Just leidude erakordsus oli see, mis kindlustas Aivar Põldveele selle aasta preemia.
Selle teadaandmisega juhatab Tuna väärikalt sisse eesti keele aasta.